Page 9 - KTSO MART'20
P. 9

Korona virüs olaylarının ilimiz ekonomisine menşeli hammaddelerin temininde yaşanan sıkıntının olaylardan olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır.
      yansımasını ölçmek, tüm iş dünyamızda yaşanan  bu sektörleri de etkilediği,           Bu bilgiler ışığında Kırıkkale TSO olarak hüküme-
      sorunlar ve çözüm önerilerini ilgili mercilere - Gümrük ve taşımacılıkta iptaller olduğu için timize iletilmek üzere TOBB’dan taleplerimiz
      ulaştırılması için TOBB’ne gönderilmek üzere odamız ihracatı azalan veya duran firmaların bulunduğu olmuştur
      tarafından yapılan çalışma neticesinde bir rapor - Limanlara gelen hammaddelerin kabul edilme
      oluşturulmuştur.                 ve kontrol edilme süreleri uzadığından taşıyıcı fir- 1)Kamu ve özel bankalardaki ticari kredi taksitlerinin
      Buna göre;                    malar tarafından yüksek tutarlarda demuraj  ve SGK, BAĞKUR ve vergi ödemelerinin faizsiz
      - İlimizde tüm sektörlerin korona virüs olaylarından ücretleri yansıtıldığı, kontrol noktalarında farklı ertelenmesi ve bunlara ek olarak elektrik, su ve
      etkilendiği                   analizler istendiği, bunların da ürünün alım maliyetini doğalgaz fatura ödemelerinin ertelenmesi.
      - İhracat yapan firmaların hammaddeye     artırdığı                     2)İşverenlerimizin çalışanlarının maaşlarının işsizlik
      ulaşamadıkları için üretim yapamadıkları ve - Kolonya ve temizlik maddeleri üreticileri, zincir fonundan karşılanması
      siparişlerinin buna bağlı olarak azaldığı,    üreticileri, mutfak mobilyaları imalatçıları, kara 3)Ham madde temininde ve gümrük işlerinde
      - Temizlik ve dezenfektan malzeme üreten fir- yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve problem yaşayan firmalarımıza yönelik yeni yöntem 9
      malarda %100 sipariş artışı yaşandığı ancak yurtdışı diğer yük taşımacılığı hizmeti veren firmaların da ve uygulamalar geliştirilmelidir.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14