Page 6 - KTSO MART'20
P. 6

KIRIKKALE TİCARET ve SANAYİ ODASI
        Hem inancımızda hem de kadim geçmişimizde  yolunda emin adımlar atabilmek ancak bu şekilde  daha güzel bir dünya ümidiyle vefakâr ve cefakâr
        saygın bir yere sahip kadınlarımızın sosyal, siyasal mümkündür.                  Türk Kadının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
        ve iş hayatında daha yüksek konumlarda yer                          luyoruz.
     6  almalarının doğuracağı olumlu neticeler, onların Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, Kadın eli değerse dünya değişir...
                                 şiddetin önlendiği, kadınların yönetimin her aşaması,
        yetiştirecekleri nesillere yansıyacaktır. Aziz mil-
                                 hayatın her alanında daha çok temsil edildiği
        letimizin yürümekte olduğu muasır medeniyet
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11